Sabtu, 17 September 2011

Setunggaling Tuladha Wara-wara | Wara-wara Bahasa Jawa | Pengumuman Berbahasa Jawa


Tuladha 1
WARA-WARA
Siswa kelas X, XI, lan XII kang tansah daktresnani,
Sesambetan kaliyan pengetan dinten Pindhidhikan NAsional, pramila para siswa kelas X, XI, lan XII supados nyiagaken kelasipun piyambak-piyambak kangge lomba karesikan tuwin kaendahaning kelas.

Awit saking punika, benjing
dinten : Setu Legi,
surya  : 27 Mei 2010
para siswa supados mbekta pirantos kangge gotong-royong damel asri kelasipun piyambak-piyambak.

Mekaten, wara-wara punika. Sageda dipun leksanakaken kanthi saestu.

Semarang, 22 Mei 2010 Waka Humas,
ttd
Hadi Sucipto

klik mriki kangge duweni wara-wara | klik di sini untuk mendownload dokumen secara lengkap >>
atau klik link di bawah ini untuk mendownloadnya versi MS Word 2003


5 komentar:

Pak job Ads and advertisements for Karachi,Lahore,Quetta,Peshawar,Multan,Hyderabad,Rawalpindi,Islamabad and http://allpkjobz.blogspot.com all cities of Pakistan.

matur suwun sanget.. mas/mbak ingkang ndamel wara2 punika,, artikelipun sae !!

CK CK CK M M M M M M M M M M M M M

sudah ckup bgus .. tpi blum lengkap dan tak ada variasi lain..

matur suwun ,.artikelipun.

Posting Komentar

Silahkan Kritik dan Saran Anda Tuliskan Pada Formulir Komentar di Bawah Ini

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More